«Ο Αρχιμήδης θα μνημονευθεί όταν ο Αισχύλος θα έχει λησμονηθεί, διότι οι γλώσσες πεθαίνουν, μα οι μαθηματικές ιδέες όχι.» G.Hardy


Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

Ακολουθία PadovanΗ ακολουθία των ακεραίων αριθμών που ορίζεται από τον αναδρομικό τύπο                                                      
                                       P(n) = P(n − 2) + P(n − 3)
Όπου  P(0) = P(1) = P(2) = 1 , λέγεται ακολουθία Padovan . 


Η ακολουθία ικανοποιεί και τους αναδρομικούς τύπους :
P(n) = P(n − 1) + P(n − 5)
P(n) = P(n − 2) + P(n − 4) + P(n − 8)
P(n) = 2P(n − 2) − P(n − 7)
P(n) = P(n − 3) + P(n − 4) + P(n − 5)
P(n) = P(n − 3) + P(n − 5) + P(n − 7) + P(n − 8) + P(n − 9)
P(n) = P(n − 4) + P(n − 5) + P(n − 6) + P(n − 7) + P(n − 8)
P(n) = 4P(n − 5) + P(n − 14).
Μερικοί πρώτοι όροι της ακολουθίας είναι:
1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 21, 28, 37, 49, 65, 86, 114, 151, 200, 265, ..
Στο σχήμα βλέπουμε σε σπειροειδή μορφή ισόπλευρα τρίγωνα των οποίων τα μήκη των πλευρών τους είναι αριθμοί της ακολουθίας Padovan .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...