«Ο Αρχιμήδης θα μνημονευθεί όταν ο Αισχύλος θα έχει λησμονηθεί, διότι οι γλώσσες πεθαίνουν, μα οι μαθηματικές ιδέες όχι.» G.Hardy


Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Η προέλευση της λέξης «ημίτονο» !!
  Η λέξη «ημίτονο» προήλθε μέσα από μια διαδικασία, παραποιημένης  απόδοσης της σανσκριτικής λέξης jya-ardha, που σημαίνει μισό χορδής.

Οι Ινδοί είχαν επιλέξει ως πιο εύχρηστο εργαλείο το μισό της χορδής του διπλάσιου τόξου, από εκείνο των χορδών του Ίππαρχου και του Πτολεμαίου. Παρ’ όλο που ο Πτολεμαίος χρησιμοποιούσε την μέθοδο αυτή για υπολογισμούς, δεν έκανε αυτό που πρώτοι οι Ινδοί εφάρμοσαν, δηλαδή την καταγραφή των αποτελεσμάτων σε πίνακες. Η αγγλική λέξη «sine», προέρχεται από μη σωστή απόδοση της σανσκριτικής λέξης jyaardha. Ο Aryambhata έγραφε αυτόν τον όρο για συντομία σαν jya ή jiva
Όταν αργότερα οι Άραβες άρχισαν να μεταφράζουν τα διάφορα ινδικά κείμενα, η λέξη αυτή αντιγράφηκε ως jiba η οποία όμως δεν είχε καμία έννοια στα Αραβικά. Στη συνέχεια αφού η Αραβική γραφή στερείται φωνηέντων, μετέπειτα αντιγραφείς απέδωσαν την λέξη jb ως jaib που σημαίνει κόλπος ή στήθος. Τον 12ο αιώνα όταν η τριγωνομετρία των Αράβων μεταφράστηκε στα λατινικά, η λέξη jaib μεταφράστηκε στην αντίστοιχή της λατινική sinus. H λατινική αυτή λέξη έγινε κατόπιν στα Αγγλικά sine. Η Αγγλική λέξη «sine», προέρχεται από μη σωστή απόδοση της σανσκριτικής λέξης jya-ardha,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...