«Ο Αρχιμήδης θα μνημονευθεί όταν ο Αισχύλος θα έχει λησμονηθεί, διότι οι γλώσσες πεθαίνουν, μα οι μαθηματικές ιδέες όχι.» G.Hardy


Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2012

π όπως λέμε ποίημα !!!!


    

 Υπάρχουν αρκετοί μνημονικοί κανόνες ,ποιήματα ,ρητά έτσι ώστε το πλήθος των γραμμάτων κάθε λέξης τους( με την σειρά) να υποδηλώνει και το αντίστοιχο ψηφίο του π.
 Για παράδειγμα για την απομνημόνευση των 23 πρώτων ψηφίων του αριθμού π είναι η παρακάτω  φράση :


Αεί ο Θεός ο Μέγας γεωμετρεί, το κύκλου μήκος ίνα ορίση 
 3    1    4     1      5              9            2       6            5       3       5          
διαμέτρω, παρήγαγεν αριθμόν απέραντον, καί όν, φεύ,
       8                   9                  7                  9             3   2       3
ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι .
        8             4         6       2        6

Το πλήθος των γραμμάτων κάθε λέξης της φράσης αυτής αντιστοιχεί σε καθένα από τα διαδοχικά ψηφία του αριθμού π .
  Οι 6 πρώτες λέξεις του παραπάνω επιγράμματος  αποδίδονται στον Πλάτωνα, ενώ τις υπόλοιπες 17 συνέταξε,  αριστοτεχνικά, ο  Νικόλαος Ι.  Χατζηδάκης (1872 – 1942).  Ο Ν. Χατζηδάκης  ήταν  διακεκριμένος Καθηγητής  Μαθηματικών του Πανεπιστημιου Αθηνων.

Το παρακάτω  τετράστιχο στα Γαλλικά δίνει περισσότερα ψηφία (31).

-Que J’aime a faire apprendre un nombre utile aux sages!
-Immortel Archimede , artiste ingenier.
-Qui de ton jugement peut priser la valeur?
-Pour moi ton problem est de parelis avantages.
Μετάφραση
-Επειδή μου αρέσει να διδάσκω έναν αριθμό χρήσιμο στους σοφούς !
-Ο αθάνατος Αρχιμήδης , καλλιτέχνης μηχανικός .
-Ο οποίος με την κρίση του μπορεί να αποτιμά την αξία;
- το πρόβλημα σου ωφέλησες και εμένα και αυτούς .

Χαρακτηριστικές είναι και οι φοιτητικές ρίμες για την απομνημόνευση λιγότερων ψηφίων του π :

“How I wish I could calculate pi.”
“How I like a drink, alcoholic of course, after the heavy lectures involving quantum mechanics.”
Το διαδίκτυο βρίθει ποιημάτων και τραγουδιών που αποσκοπούν στην απομνημόνευση του π ,μια αναζήτηση θα σας δώσει αποτελέσματα σε κάθε γλώσσα .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...