«Ο Αρχιμήδης θα μνημονευθεί όταν ο Αισχύλος θα έχει λησμονηθεί, διότι οι γλώσσες πεθαίνουν, μα οι μαθηματικές ιδέες όχι.» G.Hardy


Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2015

Μετεκλογικοί και προεκλογικοί γρίφοι...                   
 Πολιτικός(ουσ):Ένα χέλι χωμένο στον πρωτογενή βούρκο,πάνω στον οποίο υψώθηκε το οικοδόμημα της οργανωμένης κοινωνίας.Όταν κολυμπάει,βλέπει την ουρά του να κουνιέται και νομίζει  πως τρέμει το κτίριο.Απέναντι στον κυβερνητικό αξιωματούχο,έχει ένα ανυπόφορο μειονέκτημα:είναι ζωντανός.
                                                                 Αμβρόσιος Πηρς "Το αλφαβητάρι του Διαβόλου"

Κόμμα: Ομάς ανθρώπων, ειδότων ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ αρθογραφώσιν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπο ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι να αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι.


                  Εμμανουήλ Ροΐδης (Σαν σήμερα, στις 7 Ιανουαρίου 1904, έφυγε από τη ζωή)


Μακράν του πολιτικά ορθού.Μετεκλογικοί  και προεκλογικοί γρίφοι...
Κάθε ομοιότητα με την πραγματικότητα είναι τυχαία και πέραν των προθέσεων του ιστολογίου.


  1) Τριάντα υπουργοί είναι διατεταγμένοι σε πέντε γραμμές και έξι στήλες στο προαύλιο του πρωθυπουργικού μεγάρου για να ορκιστούν στην νέα κυβέρνηση. Η ορκωμοσία μεταδίδεται από την τηλεόραση  και ο δημοσιογράφος που κάνει την μετάδοση για το κανάλι PARAPLHROFORHSΗ-TV,Τίτος Τσιτσιφρίγκος παρατηρεί :

-«Από το ψηλότερο άτομο  κάθε στήλης ο πιο κοντός είναι ο υπουργός Γεωργίας» και συνεχίζοντας  την σοβαρή δημοσιογραφία λέει :«από το πιο κοντό άτομο κάθε γραμμής ο πιο ψηλός είναι ο υπουργός οικονομικών» .

  Γνωρίζουμε ότι τα ύψη των τριάντα υπουργών είναι διαφορετικοί αριθμοί ανά δυο . Ποιος είναι πιο ψηλός ο υπουργός γεωργίας ή ο υπουργός οικονομικών;


2) Σε μια μακρινή χώρα από τους τρεις βουλευτές  Αντώνη, Γιάννη και Κώστα μόνο ένας είναι έντιμος.Προφανώς,ο κάθε βουλευτής έχει επίγνωση της κατάστασης του (αν είναι έντιμος ή όχι.)
Ο Αντώνης δηλώνει αληθώς ότι:
(1) Αν δεν είμαι  έντιμος τότε δεν θα γίνω υπουργός .
(2) Αν είμαι έντιμος τότε θα γίνω πρωθυπουργός.
Ο Γιάννης δηλώνει επίσης αληθώς :
(3)Αν δεν είμαι έντιμος τότε δεν θα γίνω πρωθυπουργός .
(4)Αν είμαι έντιμος τότε θα γίνω υπουργός .
Ο Κώστας δηλώνει αληθώς :
(5)Αν δεν είμαι έντιμος τότε δεν θα γίνω υπουργός.
(6)Αν είμαι έντιμος  τότε θα γίνω υπουργός.
Γνωρίζουμε ότι :
(Ι) Ο έντιμος βουλευτής είναι ο μόνος από τους τρεις που πέτυχε έναν από τους  δυο στόχους ( να γίνει υπουργός ή να γίνει πρωθυπουργός )
(ΙΙ) Ο έντιμος βουλευτής  πέτυχε τον  έναν στόχο  και απέτυχε στο άλλο.
Ποιος από τους τρεις βουλευτές είναι ο  έντιμος ;

Λύσεις στα σχόλια

 

1 σχόλιο: 1. 1)Σε κάθε περίπτωση, ο υπουργός Γεωργίας είναι ψηλότερος από τον υπουργό οικονομικών .Ας δούμε γιατί.
  Διακρίνουμε τρεις περιπτώσεις
  α)Ο υπουργός γεωργίας και ο υπουργός οικονομικών βρίσκονται στην ίδια στήλη τότε ο υπουργός γεωργίας είναι ψηλότερος από τον υπουργό οικονομικών. Από υπόθεση γνωρίζουμε ο υπουργός γεωργίας είναι το ψηλότερο άτομο της στήλης.
  β)Ο υπουργός γεωργίας και ο υπουργός οικονομικών βρίσκονται στην ίδια γραμμή τότε ο υπουργός οικονομικών είναι πιο κοντός από τον υπουργό γεωργίας . Από υπόθεση γνωρίζουμε ότι ο υπουργός οικονομικών είναι το πιο κοντό άτομο της στήλης.
  γ)Ο υπουργός γεωργίας και ο υπουργός οικονομικών δεν βρίσκονται ούτε στην ίδια γραμμή ούτε στην ίδια στήλη. Αν ο υπουργός γεωργίας βρίσκεται στην ν στήλη και ο υπουργός οικονομικών στην μ γραμμή τότε υπάρχει ένας άλλος υπουργός που ανήκει στην μ γραμμή και ν στήλη έστω ο υπουργός παιδείας. Τότε, ο υπουργός γεωργίας θα είναι ψηλότερος από τον υπουργό παιδείας( από (α)) και ο υπουργός παιδείας ψηλότερος από τον υπουργό οικονομικών (από (β)) τελικά ο υπουργός Γεωργίας είναι ψηλότερος από τον υπουργό οικονομικών.


  2)Αν ο Αντώνης είναι ο έντιμος τότε από την δήλωση (2) θα γίνει πρωθυπουργός άλλα από την (ΙΙ) δεν θα γίνει υπουργός. Αν ο Αντώνης δεν είναι ο έντιμος από την (1) δεν θα γίνει υπουργός και από την (ΙΙ) θα γίνει πρωθυπουργός.
  -Αν ο Γιάννης είναι ο έντιμος βουλευτής τότε από την (4) θα γίνει υπουργός αλλά από την (ΙΙ) δεν θα γίνει πρωθυπουργός . Αν ο Γιάννης δεν είναι ο έντιμος τότε από την (3) δεν θα γίνει πρωθυπουργός και από την (ΙΙ) δεν θα γίνει υπουργός .
  -Ανάλογα αν ο Κώστας είναι έντιμος τότε από την (6) δεν θα γίνει υπουργός και από την (ΙΙ) δεν θα γίνει πρωθυπουργός .Αν ο Κώστας είναι ο έντιμος τότε από την (5) δεν θα γίνει υπουργός και από την (ΙΙ) δεν θα γίνει πρωθυπουργός .
  Κατασκευάζουμε τον πίνακα:

  Αν τότε θα μπορεί να γίνει μόνο :
  -Ο Αντώνης είναι έντιμος πρωθυπουργός
  -Ο Αντώνης δεν είναι έντιμος πρωθυπουργός

  -Ο Γιάννης είναι έντιμος υπουργός
  -Ο Γιάννης δεν είναι έντιμος υπουργός

  -Ο Κώστας είναι έντιμος υπουργός
  -Ο Κώστας δεν είναι έντιμος πρωθυπουργός

  Όμως ο Αντώνης δεν μπορεί να είναι ο έντιμος βουλευτής διότι σε αυτήν την περίπτωση και ο Αντώνης και ο Κώστας θα είχαν κατορθώσει να γίνουν πρωθυπουργοί ,άτοπο από την (Ι). Ο Κώστας δεν μπορεί να είναι ο έντιμος βουλευτής γιατί τότε και ο Γιάννης και ο Κώστας θα γίνονταν και οι δυο πρωθυπουργοί , άτοπο από την (Ι). Άρα τελικά ο Γιάννης είναι ο έντιμος βουλευτής εφόσον έχει γίνει υπουργός ικανοποιώντας την (Ι) και δεν έχει γίνει πρωθυπουργός ικανοποιώντας την (ΙΙ).  ΑπάντησηΔιαγραφή

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...