«Ο Αρχιμήδης θα μνημονευθεί όταν ο Αισχύλος θα έχει λησμονηθεί, διότι οι γλώσσες πεθαίνουν, μα οι μαθηματικές ιδέες όχι.» G.Hardy


Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

ΔΖ ;;
Στο σχήμα ισχύει ΑΒ//ΓΔ ,αν ΑΕ=2 cm να βρεθεί το μήκος του ΔΖ.


Μια λύση στην σελ 400  στο σύνδεσμο:
 http://mathhmagic.blogspot.gr/2017/09/2017-2018.html

2 σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...